Giới thiệu dự án


 • Mục tiêu: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề thông qua việc đẩy mạnh sự hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp.
 • Thời gian: từ năm 2010
 • Phạm vi thí điểm: Ngành cơ khí ô tô tại Đồng Nai và ngành du lịch, nhà hang khách sạn tại TP.HCM.
 • Kết quả tiêu biểu: Xây dựng thành công Ban tư vấn chất lượng ngành cơ khí ô tô và ngành du lịch, nhà hang, khách sạn: tham vấn về giáo trình, chất lượng giáo viên, thời gian thực tập và thực hành, quy trình đánh giá chất lượng học sinh và sinh viên....

MỤC TIÊU

 • Đẩy mạnh quảng bá đào tạo nghề thông qua các hoạt động hợp tác chặt chẽ giữa HH, DN, nhà trường & cơ quan quản lý.
 • Tham vấn để nâng cao chất lượng đào tạo nghề.

BAN TƯ VẤN CHẤT LƯỢNG

CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ 

 • Đóng góp ý kiến nhằm cải tiến chương trình giảng dạy phù hợp nhu cầu thực tế và tiếp cận tiêu chuẩn, trình độ quốc tế .
 • Bồi dưỡng giáo viên thông qua chia sẻ kinh nghiệm thực tế và các khóa tập huấn tại doanh nghiệp.
 • Đề xuất thời gian thực tập và thực hành đảm bảo sinh viên có đủ khả năng làm việc tại doanh nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp.
 • Xem xét và đưa ra các tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo sinh viên
 • Đánh giá hiệu quả việc thay đổi chương trình đào tạo và đề xuất giải pháp điều chỉnh.

 

KẾT QUẢ

Mô hình Ban tư vấn chất lượng (QAB) với sự tham gia của Doanh nghiệp xuyên suốt quá trình đào tạo và đánh giá sinh viên đã được chia sẻ cho các ngành: cơ khí ô tô, nhà hàng khách sạn, dệt may, đồ gỗ,… và mang lại một số kết quả tích cực:

 • Xây dựng được mạng lưới kết nối các doanh nghiệp và nhà trường nhằm chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tại nơi làm việc và hỗ trợ nhau trong công tác đào tạo sinh viên tại trường và bồi dưỡng nhân viên tại doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ cải tiến giáo trình.
 • Nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên thông qua các chương trình cập nhật chuyên môn và tập huấn tại Doanh nghiệp.
 • Tăng cường số lượng và thời gian thực hành, thực tập cho sinh viên tại trường và tại doanh nghiệp
 • Thực hiện các cẩm nang kỹ năng nghề nghiệp.
 • Là điển hình tham khảo về mô hình đào tạo nghề phối hợp hiệu quả cho các cơ quan quản lý tại địa phương.

Dự án: “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề” do Chi Nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI – HCM) triển khai với sự hỗ trợ từ Liên đoàn giới chủ Na Uy (NHO)