Tin tức

Phê duyệt Chương trình Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và an toàn lao động

22-06-2017 15:05

Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sẽ hỗ trợ 600 doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động.

Xem thêm

Tiếp tục nghiên cứu để đề xuất các ngành nghề trọng điểm

22-06-2017 14:37

Hội nghị định hướng điều chỉnh ngành nghề trọng điểm, trường được lựa chọn ngành nghề trọng điểm đến năm 2020 Khu vực miền Đông Nam Bộ và các tỉnh miền Tây Nam Bộ đã được tổ chức vào ngày 19/6/2017 tại tỉnh An Giang.

Xem thêm